Nhật Ký Hán Hoá - God Troubles Me (2022) -

[stt/36/36 Vietsub+TM] [info] [+]Nhật Ký Hán Hoá - God Troubles Me (2022) [+]Nhật Ký Hán Hoá - God Troubles Me (2022) [+]Nhật Ký Hán Hoá - God Troubles Me (2022) [+]Tô Mạc Đình là một cô gái bán mạng cho công việc mang thân phận "đứa con thần và yêu", sau khi bị bố mẹ lấy lý do "độc lập tự cường" mời khỏi nhà, đã đụng mặt Thiên Cơ Tinh ngốc nghếch, đẹp trai, cũng lưu lạc nhân gian và Địa Khôi mèo yêu bí ẩn, điềm tĩnh, lạnh lùng. Cả ba thành lập một nhóm cứu rỗi và bắt đầu những công việc hàng ngày hài hước, ngớ ngẩn và thót tim. 
Phần 1 : Tập 1 - 12
Phần 2 : Tập 13 - 24
Phần 3 : Tập 25 - 36[+]Trung Quốc [+]2022 [+] CN Animation ,2D [+]Full [/info]

  • Sv #1
  • Sv #2
  • Sv #3
  • Sv #4

  • [36-end|https://1080.hdphimonline.com/share/965ebc53a9938fc4cabbc213f8091bfe] [35|https://1080.hdphimonline.com/share/750fc88ab0ae1a503a50472f3ecca0dc] [34|https://1080.hdphimonline.com/share/1d44a1f32c916debdadfa721ebbd864d] [33|https://1080.hdphimonline.com/share/04a4730468a0d657ebec4e0f1dafbbd4] [32|https://1080.hdphimonline.com/share/619fbb22733450c579c88736dd7c3198] [31|https://1080.hdphimonline.com/share/e652d45ea3178f6c3b465daa32a9e71f] [30|https://1080.hdphimonline.com/share/6dca24bf7909350ba0bf21465371ade7] [29|https://1080.hdphimonline.com/share/1a1d4f57954c3c7f143cbaf3c9996ac4] [28|https://kd.hd-bophim.com/share/61513a489a7892fb7975b08a5303fd32] [27|https://kd.hd-bophim.com/share/66ad4d795e99fb554db14f094b47de9c] [26|https://kd.hd-bophim.com/share/cc281a493d63c492153ba35b86dcc794] [25|https://kd.hd-bophim.com/share/cad2c5c65a36278c86e012e4df8beaa0] [24|https://hd.hdbophim.com/share/cc0c03944d54e6fb0a27aa25d3c43dfc] [23|https://hd.hdbophim.com/share/c4d2cec38fa1da8b5d37758873c3678d] [22|https://hd.hdbophim.com/share/09ce3c5fe952c1b21211e3f0ae3bb757] [21|https://hd.hdbophim.com/share/91d5cf69202ac51fca62d47a43e024fc] [20|https://hd.hdbophim.com/share/73b0224bc6bcf2334b92e18bf15ef7e9] [19|https://hd.hdbophim.com/share/b465588866e564006c1257d85e1fe609] [18|https://hd.hdbophim.com/share/99a805bc0d0845bf489b9b09ad69ea30] [17|https://hd.hdbophim.com/share/39458c39f6951df4f647321c79c993c8] [16|https://hd.hdbophim.com/share/573572e4e9a8486a02fbc7eeeaffba7b] [15|https://hd.hdbophim.com/share/60c75132dc4a848c0e2c0caa4df8df19] [14|https://hd.hdbophim.com/share/80ce4326387c091af8b8647f3292c818] [13|https://hd.hdbophim.com/share/1d103fb53db40d37fc4166d697532321] [12|https://1080.hdphimonline.com/share/11ae7bbc40d97d9fdf8f375606198ebb] [11|https://1080.hdphimonline.com/share/73ea78729d717e6a435948b8912a67cf] [10|https://1080.hdphimonline.com/share/0c77326046986af80adff48592c93e37] [9|https://1080.hdphimonline.com/share/e1b2525781fe9a9fa187456ec1764d5d] [8|https://1080.hdphimonline.com/share/41220f414a6e40d921767181f83ae321] [7|https://1080.hdphimonline.com/share/331a046af78255a2d0642af437bc9d22] [6|https://1080.hdphimonline.com/share/e67a27ba8bb6ba92dc274342c874d373] [5|https://1080.hdphimonline.com/share/9e4745a6b2bdebae79fa8fbe2c83b7ca] [4|https://1080.hdphimonline.com/share/719abd1a6812c83dc9d328bdd8aa426c] [3|https://1080.hdphimonline.com/share/3e184e77033653ed680e6a72159e7d69] [2|https://1080.hdphimonline.com/share/40a82d2bc17d9aa6c8ba7f0067d83a83] [1|https://1080.hdphimonline.com/share/b303e3e45397755f4e15eaa2a662ec02]
  • [ 36 | https://short.ink/bj0rWxKNh ] [ 35 | https://short.ink/rrPBFvkam ] [ 34 | https://short.ink/E2Cs0GFSF ] [ 33 | https://short.ink/fwTUaYHqJ ] [ 32 | https://short.ink/-LJoTvL7w ] [ 31 | https://short.ink/jXNPOd4sf ] [ 30 | https://short.ink/35cTnyIXd ] [ 29 | https://short.ink/YFOie5fMI ] [ 28 | https://short.ink/hFzzaNd9G ] [ 27 | https://short.ink/DRsdxv5qd ] [ 26 | https://short.ink/SCAIhW2vX ] [ 25 | https://short.ink/AkaM1OQcs ] [ 24 | https://short.ink/wOTexLgvI ] [ 23 | https://short.ink/-gNsvl-rb ] [ 22 | https://short.ink/wF9AXFbPU ] [ 21 | https://short.ink/wF9AXFbPU ] [ 20 | https://short.ink/omtvMtYpY ] [ 19 | https://short.ink/-UZtf4X5j ] [ 18 | https://short.ink/wZxw6uU38 ] [ 17 | https://short.ink/2rMGlHfK9 ] [ 16 | https://short.ink/Xj4WXRyrI ] [ 15 | https://short.ink/zGyQ4_oax ] [ 14 | https://short.ink/QjYY6rFyU ] [ 13 | https://short.ink/JbmTy8Ndf ] [ 12 | https://short.ink/WS69tcuT1 ] [ 11 | https://short.ink/SbJ5TGmdr ] [ 10 | https://short.ink/Ah02SKz5f ] [ 9 | https://short.ink/i9mq6yYTC ] [ 8 | https://short.ink/WOJ0U35I2 ] [ 7 | https://short.ink/ue0_PNPL2 ] [ 6 | https://short.ink/UNXlnxV-h ] [ 5 | https://short.ink/QwFgbZ0-5 ] [ 4 | https://short.ink/KK3idrL6f ] [ 3 | https://short.ink/fv6GPIlBz ] [ 2 | https://short.ink/fwR3eJ65f ] [ 1 | https://short.ink/k1QnNVJEh ]
  • [ 36 | https://ssplay.net/v/827721357345581.html ] [ 35 | https://ssplay.net/v/822715245601203.html ] [ 34 | https://ssplay.net/v/872560487439235.html ] [ 33 | https://ssplay.net/v/161711841821670.html ] [ 32 | https://ssplay.net/v/241674972905052.html ] [ 31 | https://ssplay.net/v/422211942987309.html ] [ 30 | https://ssplay.net/v/895569731791814.html ] [ 29 | https://ssplay.net/v/588450811803340.html ] [ 28 | https://ssplay.net/v/501273185842566.html ] [ 27 | https://ssplay.net/v/531618226319551.html ] [ 26 | https://ssplay.net/v/726165430413352.html ] [ 25 | https://ssplay.net/v/145248215231630.html ] [ 24 | https://ssplay.net/v/275508520089917.html ] [ 23 | https://ssplay.net/v/611373634801970.html ] [ 22 | https://ssplay.net/v/849778214262591.html ] [ 21 | https://ssplay.net/v/592247508052322.html ] [ 20 | https://ssplay.net/v/438731678244140.html ] [ 19 | https://ssplay.net/v/695286129911740.html ] [ 18 | https://ssplay.net/v/228269064178069.html ] [ 17 | https://ssplay.net/v/404345551712645.html ] [ 16 | https://ssplay.net/v/267709393882089.html ] [ 15 | https://ssplay.net/v/849857010775142.html ] [ 14 | https://ssplay.net/v/215606323960754.html ] [ 13 | https://ssplay.net/v/134525445600350.html ] [ 12 | https://ssplay.net/v/962561262564526.html ] [ 11 | https://ssplay.net/v/505906242463323.html ] [ 10 | https://ssplay.net/v/831870037648412.html ] [ 9 | https://ssplay.net/v/118476026174094.html ] [ 8 | https://ssplay.net/v/316813182499673.html ] [ 7 | https://ssplay.net/v/957206816722949.html ] [ 6 | https://ssplay.net/v/112271665285030.html ] [ 5 | https://ssplay.net/v/893579924272166.html ] [ 4 | https://ssplay.net/v/962254627711243.html ] [ 3 | https://ssplay.net/v/615834927807251.html ] [ 2 | https://ssplay.net/v/593529639558659.html ] [ 1 | https://ssplay.net/v/297460208750433.html ]
  • [36-end|https://1080.hdphimonline.com/20221011/36633_e91177d6/index.m3u8] [35|https://1080.hdphimonline.com/20221004/36580_a09ea8f4/index.m3u8] [34|https://1080.hdphimonline.com/20220927/36531_e7934a03/index.m3u8] [33|https://1080.hdphimonline.com/20220920/36477_1581a13e/index.m3u8] [32|https://1080.hdphimonline.com/20220913/36363_d4d4e5ae/index.m3u8] [31|https://1080.hdphimonline.com/20220906/36226_911591e8/index.m3u8] [30|https://1080.hdphimonline.com/20220830/36072_7879ef2b/index.m3u8] [29|https://1080.hdphimonline.com/20220823/35954_33757a32/index.m3u8] [28|https://kd.hd-bophim.com/20220816/20218_4fd97215/index.m3u8] [27|https://kd.hd-bophim.com/20220809/19856_40e4c52d/index.m3u8] [26|https://kd.hd-bophim.com/20220803/19415_a07ac58a/index.m3u8] [25|https://kd.hd-bophim.com/20220803/19414_e2ce3a98/index.m3u8] [24|https://hd.hdbophim.com/20220708/20029_ce46c01c/index.m3u8] [23|https://hd.hdbophim.com/20220708/20028_a82b714b/index.m3u8] [22|https://hd.hdbophim.com/20220708/20027_da809614/index.m3u8] [21|https://hd.hdbophim.com/20220708/20026_67b13d6b/index.m3u8] [20|https://hd.hdbophim.com/20220708/20025_4b7023a1/index.m3u8] [19|https://hd.hdbophim.com/20220708/20024_8a4fac62/index.m3u8] [18|https://hd.hdbophim.com/20220708/20023_4e91a5f3/index.m3u8] [17|https://hd.hdbophim.com/20220708/20022_a169dc6c/index.m3u8] [16|https://hd.hdbophim.com/20220708/20021_a75900b2/index.m3u8] [15|https://hd.hdbophim.com/20220708/20020_1c541c96/index.m3u8] [14|https://hd.hdbophim.com/20220708/20019_42f90aa5/index.m3u8] [13|https://hd.hdbophim.com/20220708/20018_3143e183/index.m3u8] [12|https://1080.hdphimonline.com/20220629/33576_b7ba417f/index.m3u8] [11|https://1080.hdphimonline.com/20220629/33575_87f8105d/index.m3u8] [10|https://1080.hdphimonline.com/20220629/33574_2bba6199/index.m3u8] [9|https://1080.hdphimonline.com/20220629/33573_d4891736/index.m3u8] [8|https://1080.hdphimonline.com/20220629/33572_57ede240/index.m3u8] [7|https://1080.hdphimonline.com/20220629/33571_6598eba2/index.m3u8] [6|https://1080.hdphimonline.com/20220629/33570_a860f46b/index.m3u8] [5|https://1080.hdphimonline.com/20220629/33569_3248ceef/index.m3u8] [4|https://1080.hdphimonline.com/20220629/33568_c6eee3ce/index.m3u8] [3|https://1080.hdphimonline.com/20220629/33567_1ad909a1/index.m3u8] [2|https://1080.hdphimonline.com/20220629/33566_483a20b6/index.m3u8] [1|https://1080.hdphimonline.com/20220629/33565_d286aa0c/index.m3u8]

Thông tin
📝 Nội Dung