Kiếm Nghịch Thương Khung (2022) -

[stt/24/?? Vietsub+TM] [info] [+]Kiếm Nghịch Thương Khung (2022) [+]Kiếm Nghịch Thương Khung (2022) [+]Kiếm Nghịch Thương Khung (2022) [+]Vì đánh bại cái kia hại nhà hắn phá người vong thúc thúc, thiếu niên Huyền Thiên bước lên kiếm đạo tu hành. Từ ngây thơ thiếu niên đến nhất đại Kiếm Thần, đã từng cho rằng cường giả hiện tại đã như hạt bụi nhỏ. Một chỉ tru thần đều im lặng diệt, ta bằng vào ta kiếm nghịch thương khung! Mà hắn hành trình, liền kia vô tận thương khung! [+]Trung Quốc [+]2022 [+] CN Animation ,2D [+]Đang cập nhật [/info]

  • Sv #1

  • [24|https://short.ink/2K0_BKtL9] [23|https://short.ink/DObwGLk06] [22|https://short.ink/tNGaGMfu1] [21|https://short.ink/z4iDaN-vT] [11-20|https://short.ink/TjISTWdev] [ 1-10 | https://short.ink/ncTtYWv7q ]

Thông tin
📝 Nội Dung