Băng Hỏa Ma Trù - The Magic Chef Of Ice and Fire (2021) -

[stt/Tập 105/?? HD] [info] [+]Băng Hỏa Ma Trù - The Magic Chef Of Ice and Fire (2021) [+] [+] [+]Dung Niệm Băng trời sinh có thể chết “Băng hoả đồng nguyên” từ nhỏ bị Băng Thần tháp đuổi giết, sau khi nhảy vực được “Quỷ Trù” Tra Cực cứu và nhận làm đồ đệ, ngộ được ý nghĩa sâu xa của câu “Dĩ ma nhập trù”. Sau khi đến Băng Tuyết thành, vừa rèn luyện tay nghề nấu nướng vừa khổ tu ma pháp, thực lực kinh người của Niệm Băng bắt đầu lộ đầu mối. Nhưng nguy cơ cũng nối đuôi mà tới, liệu Niệm Băng có chuyển nguy thành an, trở thành ma pháp sư cấp cao của Ngưỡng Quang đại lục không? [+]Trung Quốc [+]2021 [+]Dị Giới, Giả Tưởng, Huyền Huyễn, Pháp Thuật, 3d [+]Hoàn thành [/info]

  • Sever #1
  • Sever #2
  • Sever #3
  • Sever #4
  • Sever #5

  • [01|https://ok.ru/videoembed/5053719710415][02|https://ok.ru/videoembed/5053720103631][03|https://ok.ru/videoembed/5053720365775][04|https://ok.ru/videoembed/5053720496847][05|https://ok.ru/videoembed/5053720562383][06|https://ok.ru/videoembed/5053737929423][07|https://ok.ru/videoembed/5053737994959][08|https://ok.ru/videoembed/5053738126031][09|https://ok.ru/videoembed/5053738388175][10|https://ok.ru/videoembed/5053738453711][11|https://ok.ru/videoembed/5053833677519][12|https://ok.ru/videoembed/5053834201807] [13|https://ok.ru/videoembed/5053834267343][14|https://ok.ru/videoembed/5053863758543][15|https://ok.ru/videoembed/5053834660559][16|https://ok.ru/videoembed/5053834791631][17|https://ok.ru/videoembed/5053834922703][18|https://ok.ru/videoembed/5053834988239][19|https://ok.ru/videoembed/5053835184847][20|https://ok.ru/videoembed/5053835250383][21|https://ok.ru/videoembed/5054476520143][22|https://ok.ru/videoembed/5054476716751][23|https://ok.ru/videoembed/5054476913359][24|https://ok.ru/videoembed/5054477044431] [25|https://ok.ru/videoembed/5054477372111][26|https://ok.ru/videoembed/5054477568719][27|https://ok.ru/videoembed/5054477765327][28|https://ok.ru/videoembed/5054477830863][29|https://ok.ru/videoembed/5054477961935][30|https://ok.ru/videoembed/5054478093007][31|https://ok.ru/videoembed/5054654646991][32|https://ok.ru/videoembed/5054655040207][33|https://ok.ru/videoembed/5054655302351][34|https://ok.ru/videoembed/5054655433423][35|https://ok.ru/videoembed/5054655630031][36|https://ok.ru/videoembed/5054655761103] [37|https://ok.ru/videoembed/5054656023247][38|https://ok.ru/videoembed/5054656154319][39|https://ok.ru/videoembed/5054656416463][40|https://ok.ru/videoembed/5054656547535][41|https://ok.ru/videoembed/5054656678607][42|https://ok.ru/videoembed/5054656744143][43|https://ok.ru/videoembed/5054656809679][44|https://ok.ru/videoembed/5054656875215][45|https://ok.ru/videoembed/5054657071823][46|https://ok.ru/videoembed/5054657333967][47|https://ok.ru/videoembed/5054657465039][48|https://ok.ru/videoembed/5054657596111] [49|https://ok.ru/videoembed/5075150703311][50|https://ok.ru/videoembed/5026872101581][51|https://ok.ru/videoembed/5171175754447][52|https://ok.ru/videoembed/5193824144079][53|https://ok.ru/videoembed/5228015454927][54|https://ok.ru/videoembed/5228015782607][55|https://ok.ru/videoembed/5251520596687][56|https://ok.ru/videoembed/5276357954255][57|https://ok.ru/videoembed/5315655764687][58|https://ok.ru/videoembed/5348137765583][59|https://ok.ru/videoembed/5377804274383][60|https://ok.ru/videoembed/4804583361030] [61|https://ok.ru/videoembed/5424534129359][62|https://ok.ru/videoembed/5454168066767][63|https://ok.ru/videoembed/5467107166927][64|https://ok.ru/videoembed/5490162600655][65|https://ok.ru/videoembed/5518271056591][66|https://ok.ru/videoembed/5540700228303][67|https://ok.ru/videoembed/5581094062799][68|https://ok.ru/videoembed/4688425650743][69|https://ok.ru/videoembed/5690196953807][70|https://ok.ru/videoembed/5738997222095][71|https://ok.ru/videoembed/5799386745551][72|https://ok.ru/videoembed/5856807029455] [73|https://ok.ru/videoembed/5919016356559][74|https://ok.ru/videoembed/5981393980111][75|https://ok.ru/videoembed/5112527850184][76|https://ok.ru/videoembed/6111175183055][77|https://ok.ru/videoembed/6209220184783][78|https://ok.ru/videoembed/6312582908623][79|https://ok.ru/videoembed/6364602305231][80|https://ok.ru/videoembed/6397699885775][81|https://ok.ru/videoembed/6412505189071][82|https://ok.ru/videoembed/5937957440006][83|https://ok.ru/videoembed/6492318993103][84|https://ok.ru/videoembed/6522170641103] [85|https://ok.ru/videoembed/6536786086607][86|https://ok.ru/videoembed/6596337732303][87|https://ok.ru/videoembed/6694027922127][88|https://ok.ru/videoembed/6828763384527][89|https://ok.ru/videoembed/6906884852431][90|https://ok.ru/videoembed/7033135041231][91|https://ok.ru/videoembed/7040259721935][92|https://ok.ru/videoembed/7161478646479][93|https://ok.ru/videoembed/6266416466632][94|https://ok.ru/videoembed/7215754775247][95|https://ok.ru/videoembed/7262837344975][96|https://ok.ru/videoembed/7273493891791] [97|https://ok.ru/videoembed/7280961718991][98|https://ok.ru/videoembed/7295946459855][99|https://ok.ru/videoembed/7335469648591][100|https://ok.ru/videoembed/6376824834760][101|https://ok.ru/videoembed/7335470893775][102|https://ok.ru/videoembed/7354065554127][103|https://short.ink/-BvTXGTdP][104|https://ok.ru/videoembed/7373789203151] [105|https://short.ink/?v=fUUbgIsgb]
  • [58|https://ssplay.net/v/405062110887633.html] [57|https://ssplay.net/v/804372089604536.html] [56|https://ssplay.net/v/393707766715023.html] [55|https://ssplay.net/v/867791906827025.html] [54|https://ssplay.net/v/111391241351763.html] [53|https://ssplay.net/v/779853786859247.html] [52|https://ssplay.net/v/125448492666085.html] [51|https://vnupload.net/v/334241599672370.html] [50|https://ssplay.net/v/216731839295890.html] [49|https://ssplay.net/v/489814412676625.html] [48|https://ssplay.net/v/425218902114364.html] [47|https://ssplay.net/v/835645029942194.html] [46|https://ssplay.net/v/555408913228246.html] [45|https://ssplay.net/v/804721558259593.html] [44|https://ssplay.net/v/228359065949916.html] [43|https://ssplay.net/v/737518353180752.html] [42|https://ssplay.net/embed.php?link=83d442ab1fb7baad6bfe1f041cf93ed9] [41|https://ssplay.net/v/375278959671656.html] [40|https://ssplay.net/embed.php?link=f91f02a2415d2fa996b1994e4e1dee36] [39|https://ssplay.net/embed.php?link=7da550aa70449b7ffd4df7e2002fa34a] [38|https://ssplay.net/embed.php?link=a39dffe11b8b72b29aaf7248c0ee7366] [37|https://ssplay.net/embed.php?link=b107155a4e1b4019ff05aae846bc7682] [36|https://ssplay.net/embed.php?link=465f95d0ff94811be1e4d902267e7512] [35|https://ssplay.net/embed.php?link=69ff805dfadf217cd5e21cbe2aff0734] [34|https://ssplay.net/embed.php?link=f95aa38bed06b8272e134d6240d7c1e1] [33|https://ssplay.net/v/255124738646878.html] [32|https://ssplay.net/v/532712465773026.html] [31|https://ssplay.net/v/817031280034118.html] [30|https://ssplay.net/v/450297921482059.html] [29|https://ssplay.net/v/776019722637203.html] [28|https://ssplay.net/v/536941653738419.html] [27|https://ssplay.net/v/931014996021986.html] [26|https://ssplay.net/v/794441194997893.html] [25|https://ssplay.net/v/133190435667832.html] [24|https://ssplay.net/v/765859977238708.html] [23|https://ssplay.net/v/720345334874259.html] [22|https://ssplay.net/v/727256086137559.html] [21|https://ssplay.net/v/374934174534347.html] [20|https://ssplay.net/v/904151000082492.html] [19|https://ssplay.net/v/322161820613675.html] [18|https://ssplay.net/v/428218159410688.html] [17|https://ssplay.net/v/862334675259060.html] [16|https://ssplay.net/v/901741124689579.html] [15|https://ssplay.net/v/231414657913976.html] [14|https://ssplay.net/v/683178758455647.html] [13|https://ssplay.net/v/480685771339469.html] [12|https://ssplay.net/v/612852552284797.html] [11|https://ssplay.net/v/671342820343044.html] [10|https://ssplay.net/v/609263910601536.html] [9|https://ssplay.net/v/533415621767441.html] [8|https://ssplay.net/v/618553247302770.html] [7|https://ssplay.net/v/631494675659471.html] [6|https://ssplay.net/v/907625903271966.html] [5|https://ssplay.net/v/889088597148656.html] [4|https://ssplay.net/v/452855239725775.html] [3|https://ssplay.net/v/511498349408308.html] [2|https://ssplay.net/v/159509506490495.html] [1|https://ssplay.net/v/170569763829310.html]
  • [40|https://short.ink/n4tgYha3f] [41|https://short.ink/vHH56yu1B8][42|https://short.ink/PuTf05hod][43|https://short.ink/R90Q5wNkq][44|https://short.ink/Nsd2h2Pe6] [45|https://short.ink/1sc1qeNng][46|https://short.ink/VJqVF0KPC][47|https://short.ink/pYSrefDhO][48|https://short.ink/meiimXomG] [49|https://short.ink/vAFwDrtJa][50|https://short.ink/HxTlZd1L-5][51|https://short.ink/hWb2VEjnN][52|https://short.ink/01R0PUWmtt] [53|https://short.ink/JxwNwr9m5][54|https://short.ink/eUn-Ws0R4][55|https://short.ink/JJmN99Lus][56|https://short.ink/Nos4Y69Aj] [57|https://short.ink/QMvvkyHYx][58|https://short.ink/Wy7h8jgrU][59|https://short.ink/Lbq5u0W6Z][60|https://short.ink/ZvHpipSLg] [61|https://short.ink/TYmJFL-uX][62|https://short.ink/XP9aaUjN1][63|https://short.ink/_DcocC9HH] [ 39 | https://short.ink/ZQh0uNFox ] [ 38 | https://short.ink/3zjlYfeJgl] [ 37 | https://short.ink/Tq04_uTYm ] [ 36 | https://short.ink/7SU4sNQV6 ] [ 35 | https://short.ink/aePLbfWxi ] [ 34 | https://short.ink/Av1SWJnRn ] [ 33 | https://short.ink/zRfX8gxKb ] [ 32 | https://short.ink/BUb6DyQfd ] [ 31 | https://short.ink/3ZKm-JED- ] [ 30 | https://short.ink/QaDluiYez ] [ 29 | https://short.ink/nNUfrQu74 ] [ 28 | https://short.ink/TKPX6BGfp ] [ 27 | https://short.ink/MDXnR8hVN ] [ 26 | https://short.ink/okQ0ULRha ] [ 25 | https://short.ink/lf8SOvxzz ] [ 24 | https://short.ink/leusYoZLI ] [ 23 | https://short.ink/mo1ZNO7N6 ] [ 22 | https://short.ink/t1TITRiD- ] [ 21 | https://short.ink/fin30PRfH ] [ 20 | https://short.ink/S9P07wIoV ] [ 19 | https://short.ink/3PDDX4RaG ] [ 18 | https://short.ink/bB7Qk8JfD ] [ 17 | https://short.ink/YoCL1U8ck ] [ 16 | https://short.ink/gNCXqiQ0f ] [ 15 | https://short.ink/iyz14Piie ] [ 14 | https://short.ink/DwlWQnDQ3 ] [ 13 | https://short.ink/65OdboNO4 ] [ 12 | https://short.ink/7T0k4yLk2 ] [ 11 | https://short.ink/cnJ8tavZ_ ] [ 10 | https://short.ink/WfpuB9_A1 ] [ 9 | https://short.ink/vu8CIl5b2 ] [ 8 | https://short.ink/7EGeZbBqs ] [ 7 | https://short.ink/fWXIKCR58 ] [ 6 | https://short.ink/LQ1bEYNIn ] [ 5 | https://short.ink/TDj7u1ANg ] [ 4 | https://short.ink/tZIQF8npS ] [ 3 | https://short.ink/r2kw7kt7K ] [ 2 | https://short.ink/JEMY8LSOX ] [ 1 | https://short.ink/BeeO4nNE1 ]
  • [ 39 | https://ssplay.net/v/866011513604058.html ] [ 38 | https://ssplay.net/v/118023472113741.html ] [ 37 | https://ssplay.net/v/875937876602013.html ] [ 36 | https://ssplay.net/v/448580157425668.html ] [ 35 | https://ssplay.net/v/569264337420463.html ] [ 34 | https://ssplay.net/v/145854474355776.html ] [ 33 | https://ssplay.net/v/222241614013910.html ] [ 32 | https://ssplay.net/v/356374068806568.html ] [ 31 | https://ssplay.net/v/464943301760488.html ] [ 30 | https://ssplay.net/v/655484976867834.html ] [ 29 | https://ssplay.net/v/535816077142953.html ] [ 28 | https://ssplay.net/v/675780057907104.html ] [ 27 | https://ssplay.net/v/639305732316440.html ] [ 26 | https://ssplay.net/v/794441194997893.html ] [ 25 | https://ssplay.net/v/133190435667832.html ] [ 24 | https://ssplay.net/v/699126160807079.html ] [ 23 | https://ssplay.net/v/557432936297522.html ] [ 22 | https://ssplay.net/v/534351051681571.html ] [ 21 | https://ssplay.net/v/374934174534347.html ] [ 20 | https://ssplay.net/v/904151000082492.html ] [ 19 | https://ssplay.net/v/322161820613675.html ] [ 18 | https://ssplay.net/v/428218159410688.html ] [ 17 | https://ssplay.net/v/862334675259060.html ] [ 16 | https://ssplay.net/v/901741124689579.html ] [ 15 | https://ssplay.net/v/231414657913976.html ] [ 14 | https://ssplay.net/v/683178758455647.html ] [ 13 | https://ssplay.net/v/480685771339469.html ] [ 12 | https://ssplay.net/v/612852552284797.html ] [ 11 | https://ssplay.net/v/671342820343044.html ] [ 10 | https://ssplay.net/v/609263910601536.html ] [ 9 | https://ssplay.net/v/533415621767441.html ] [ 8 | https://ssplay.net/v/618553247302770.html ] [ 7 | https://ssplay.net/v/631494675659471.html ] [ 6 | https://ssplay.net/v/907625903271966.html ] [ 5 | https://ssplay.net/v/889088597148656.html ] [ 4 | https://ssplay.net/v/452855239725775.html ] [ 3 | https://ssplay.net/v/511498349408308.html ] [ 2 | https://ssplay.net/v/159509506490495.html ] [ 1 | https://ssplay.net/v/170569763829310.html ]
  • [42|https://ssplay.net/embed.php?link=83d442ab1fb7baad6bfe1f041cf93ed9] [41|https://ssplay.net/v/375278959671656.html] [40|https://ssplay.net/embed.php?link=f91f02a2415d2fa996b1994e4e1dee36] [39|https://ssplay.net/embed.php?link=7da550aa70449b7ffd4df7e2002fa34a] [38|https://ssplay.net/embed.php?link=a39dffe11b8b72b29aaf7248c0ee7366] [37|https://ssplay.net/embed.php?link=b107155a4e1b4019ff05aae846bc7682] [36|https://ssplay.net/embed.php?link=465f95d0ff94811be1e4d902267e7512] [35|https://ssplay.net/embed.php?link=69ff805dfadf217cd5e21cbe2aff0734] [34|https://ssplay.net/embed.php?link=f95aa38bed06b8272e134d6240d7c1e1] [33|https://ssplay.net/v/255124738646878.html] [32|https://ssplay.net/v/532712465773026.html] [31|https://ssplay.net/v/817031280034118.html] [30|https://ssplay.net/v/450297921482059.html] [29|https://ssplay.net/v/776019722637203.html] [28|https://ssplay.net/v/536941653738419.html] [27|https://ssplay.net/v/931014996021986.html] [26|https://ssplay.net/v/794441194997893.html] [25|https://ssplay.net/v/133190435667832.html] [24|https://ssplay.net/v/765859977238708.html] [23|https://ssplay.net/v/720345334874259.html] [22|https://ssplay.net/v/727256086137559.html] [21|https://ssplay.net/v/374934174534347.html] [20|https://ssplay.net/v/904151000082492.html] [19|https://ssplay.net/v/322161820613675.html] [18|https://ssplay.net/v/428218159410688.html] [17|https://ssplay.net/v/862334675259060.html] [16|https://ssplay.net/v/901741124689579.html] [15|https://ssplay.net/v/231414657913976.html] [14|https://ssplay.net/v/683178758455647.html] [13|https://ssplay.net/v/480685771339469.html] [12|https://ssplay.net/v/612852552284797.html] [11|https://ssplay.net/v/671342820343044.html] [10|https://ssplay.net/v/609263910601536.html] [9|https://ssplay.net/v/533415621767441.html] [8|https://ssplay.net/v/618553247302770.html] [7|https://ssplay.net/v/631494675659471.html] [6|https://ssplay.net/v/907625903271966.html] [5|https://ssplay.net/v/889088597148656.html] [4|https://ssplay.net/v/452855239725775.html] [3|https://ssplay.net/v/511498349408308.html] [2|https://ssplay.net/v/159509506490495.html] [1|https://ssplay.net/v/170569763829310.html]

Thông tin
📝 Nội Dung